Halte 7

LED TECHNO

 

Halte 7

LED TECHNO

Mijnwerkerslaan - Bedrijventerrein

LED TECHNO is specialist in apparatuur, media, 3M Petrifilm, glaswerk, plastics, bescherm-kledij en volledige automatiserings-projecten. Het bedrijf onderschrijft het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en verbindt zich ertoe om

 • Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid

 • Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDGs van de Verenigde Naties

 • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie

 • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties

 • Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving 

 

LED TECHNO

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet te vangen onder één SDG. Om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen te kunnen behalen is een brede aanpak nodig. Inzetten op één enkele SDG is niet voldoende. Daarom heeft LED TECHNO actiepunten vooropgesteld in het plan van aanpak die impact hebben op 13 van de 17 SDGs. De zwaartepunten liggen onder meer op klimaatactie, kwaliteitsonderwijs en verantwoorde consumptie en productie. Door op heel veel deelfacetten kleinere en soms ook grotere bijdrages te leveren, zet LED TECHNO stap per stap in op duurzaam ondernemen.

LED TECHNO

Duurzame Held Heusden-Zolder

LED TECHNO is één van de 10 Duurzame Helden van Heusden-Zolder.

De vlag werd gehesen in september 2018.

Op 19 september 2019 vieren we de eerste verjaardag van de Duurzame Helden.

Halte 8

Kringwinkel

 

Halte 8

Kringwinkel

Marktplein

Vzw Reset (De Kringwinkel) wil hergebruik in Limburg doen toenemen en hiermee een aantal maatschappelijke problemen aanpakken: de toenemende afvalberg, de wegwerpmaatschappij, mensen die uit de boot vallen in het normaal economisch circuit, de toenemende globalisering en de armoedeproblematiek. In functie daarvan willen ze samenwerken. Er wordt volop ingezet op (lokale) samenwerkingen en partnerships en het creëren van lokale, sociale tewerkstelling voor kansengroepen.

Kringwinkel

 

Welkom!

De milieudoelstelling van vzw Reset start bij het vermijden van afval. Ze dagen de creativiteit van hun medewerkers uit om ervoor te zorgen dat goederen die op het eerste zicht niet herbruikbaar zijn, toch een tweede leven krijgen: upcycling. In hun winkels zijn steeds voorbeelden terug te vinden van creatieve ideeën, innovatieve oplossingen en leuke hebbedingetjes. Ze streven naar het verspreiden van het hergebruikidee.

Kringwinkel

 

Probeer het eens

Stap eens naar binnen. Vzw Reset vindt het belangrijk dat elke klant vindt waar hij naar op zoek is: een “naakt” product, een idee, een hebbedingetje,… waar hij/zij naar op zoek is of net niet en zijn of haar eigen schat vindt…  Ze doen dit tegen eerlijke prijzen, voor ieders budget wat wils. Heb je zelf een schat op overschot, overweeg dan die te schenken aan de Kringwinkel.
 

https://www.dekringwinkel.be/reset

Halte 9

 MUZE -CVO-ZLDRLuchtfabriek

 

Marktplein

Cultuurcentrum MUZE verhuisde in de lente van 2019 naar deze nieuwe site.

In het verleden mocht CC MUZE al prijzen ontvangen in kader van Fairtrade-acties door samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Denk maar aan de Fairtrade Babyplanner en de Fairtrade Weddingplanner.

Deze nieuwe stek geeft ongekende mogelijkheden.

 

CC MUZE

Marktplein

Benieuwd hoe er op 800 m diepte geademd en gewerkt kon worden of hoe het voelt om in een oneindige schacht te staan? Ooit al door een kleurrijke jungle van buizen en staal gewandeld? Hier beleef je het!

Wandel tussen de reusachtige compressoren van het ophaalmachine-gebouw naar het balkon met een prachtig zicht. Bekijk intrigerende films, bewonder de indrukwekkende architectuur en de effecten van de lichtkunstwerken.

ZLDRLuchtfabriek

Parking Marktplein

CVO De Verdieping is:

 • een dynamisch centrum voor volwassenenonderwijs

 • waar je professioneel georganiseerde opleidingen volgt.

 

In de stimulerende leeromgeving van CVO De Verdieping voelt iedereen zich thuis. De nadruk ligt op het verwerven van nieuwe competenties.

Bij de restauratie en renovatie van De Verdieping was duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.
 

Behalve het verstandig omgaan met materialen en energie, kunnen ook de locatie van een gebouw, het rationele ruimtegebruik, de goede toegankelijkheid en de levensduur van een gebouw in grote mate bijdragen aan een duurzaam karakter.

 

CVO De Verdieping

Halte 10

Galgenberg & watertoren

 

Kanaalweg 15

De Galgenberg omvat een oud duinenlandschap met heiderelicten en is grotendeels begroeid met een eiken-berkenbos met aanplanten van naaldbomen.

De Galgenberg bevindt zich op de grens van Heusden en Zolder, tussen de tuinwijk De Lindeman en het terrein van de voormalige steenkoolmijn Helchteren-Zolder.

Het toponiem Galgenberg verwijst naar de aanwezigheid van een galg. Deze plek deed dienst als terechtstellingsplaats. Sinds 1993 is de Galgenberg een erkend natuurreservaat.

 

Halte 10

Galgenberg

Welkom!

Boven op de Galgenberg staat de watertoren die water levert aan de inwoners van Heusden.

Tegenwoordig wordt deze uitgebaat door De Watergroep.

Halte 10

Watertoren

Probeer het eens

Aan de achterkant van de watertoren heb je zicht op één van de grotere zonnepanelenparken van de Benelux:

maar liefst 23.500 panelen op een oppervlakte van 17 hectare. Die leveren dan 4,7 MW-piek, goed om 1.200 gezinnen jaarlijks van stroom te voorzien. Of nog: goed voor een minderuitstoot van 1.900 ton CO2 per jaar.

Halte 10

 

Halte 11

S F Ziekenhuis 

 

Pastoor Paquaylaan

Het SFZ is een toegangspoort naar specialistische gezondheidszorg voor de inwoners van de regio West-Limburg. De focus ligt op basiszorgen aanbieden dicht bij de patiënt. Sinds 2005 engageert het ziekenhuis zich bij de Niet Gouvernementele Organisatie MEMISA voor een samenwerking onder de vorm van een partnership met een Congolees ziekenhuis. Deze samenwerking  'ZIEKENHUIS VOOR ZIEKENHUIS' kreeg vorm in een overeenkomst die inmiddels in 2010 en 2015 telkens met 5 jaar werd verlengd.

 

 

 

Halte 11

SFZiekenhuis

Ziekenhuis voor ziekenhuis

In de door MEMISA gesteunde zones staan opgeleide Congolese medewerkers ter plaatse in voor opleiding, begeleiding en toezicht. De voorbije jaren zorgt een werkgroep van vrijwilligers voor voldoende initiatieven om de gevraagde middelen bijeen te krijgen. Naast deze activiteiten, met als doel geldinzameling, is ook het informatieve aspect van groot belang. Via postercampagnes en het verspreiden van informatiefolders worden info-campagnes georganiseerd. De focus voor MEMISA ligt hoofdzakelijk op medisch begeleide zorg voor moeder en kind.

www.sfz.be 

www.memisa.be

 

SFZiekenhuis 

Heusden-Zolder

Steun mee

De controle op de aanwending van de verleende steun gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze door de Belgische en Congolese medewerkers van MEMISA en focust zich op volgende domeinen:

Door op een beperkte wijze bij te dragen aan de personeelskosten wanneer de Congolese staat in gebreke blijft.

 • De betere gezondheidsopvoeding van de plaatselijke bevolking en de beroepsopleiding van artsen en andere ziekenhuismedewerkers is een noodzakelijke vereiste voor het welslagen en voortzetten van dit project.
 • Door financieel bij te dragen aan de infrastructuur en uitrusting bestemd voor het onderhoud of de uitbreiding ervan: energievoorziening, gebouwen, sanitair,…
 • Door geldelijke middelen te voorzien voor de aankoop van testmateriaal en medicatie.
 • Door wetenschappelijke literatuur te schenken of de kosten te dragen voor de medische bibliotheek en opleiding.

 

SFZiekenhuis 

& Congo

 

Halte 12

Sporthal en Berenkast 

P. Paquaylaan

De sporthal van Berenbos is ook een ontmoetingsplek waar je niet enkel fanatieke sportlui tegenkomt. Achter de sporthal vind je de tennisclub. Naast de sporthal de Vrije Lagere School van Berkenbos en een Berenkast.

Wist je dat kinderen van de school mee helpen om deze boekenruilkast op orde te houden?

 

 

Halte 12

Sporthal & Berenkast

P. Paquaylaan

Een sporthal ... daar hoeft niet veel uitleg bij. Tal van sportclubs zetten zich dagelijks in om ons te helpen met een sportieve en gezonde levensstijl.

Ben jij al lid van een sportclub?

Sporthal

Probeer het eens. 

Zin in een boek?

Snuister even door de boeken in de Berenkast en neem er gerust eentje mee om thuis van te genieten.

Staat er niets tussen voor jou?

Geen nood, je passeert 3 Berenkasten op deze route. Misschien vind je wel wat in een andere kast.

www.ikzagtweeberen.com

 

Berenkast

Fietstocht sdg.png

Omdat een duurzame wereld zoveel mooier is ...

© 2019 by Art27 vzw. 

NL_logoJpeg.jpg
Logo art27-1x.png
berenhuis.jpg

#IedereenteltMee