top of page
Fibonacci schelp.jpeg

Fibonacci

De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci, zoon van Bonaccio, van Guglielmo dei Bonaccio. Hij noemt de rij in zijn boek Liber abaci, Boek over rekenen, uit 1202. De rij blijkt interessante eigenschappen te bezitten en verbanden te hebben met onder andere de gulden snede. De rij begint met 0 en 1, men kiest ook wel 1 en 1, en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij[1] zijn dan als volgt:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ...

Hierin heeft de 0 de index 0, de eerste 1 de index 1, enzovoort.

De F van Fibonacci

Van in het begin was het duidelijk, de reeks van Fibonacci levert een boeiende exponentiële kans, een kans om mensen met elkaar in contact te brengen: 1 persoon vraagt 1 andere, en dan weer en ... al snel zouden we aan 21 mensen zitten om dit project te laten starten.

Naast de pure rekenkundig mooie getallenreeks, bleek al snel dat deze reeks fundamenteel verbonden is met de natuur, de kunst en mysterie.

Een boeiende uitwas waarin deze drie domeinen met elkaar vervlochten werden, was de zoektocht naar Erica, een jonge dame uit een onbepaalde tijd (tijdsloos?) verwikkeld in een oneindig mysterieuze zoektocht beland in een multiversum.

Neem een kijkje op :  https://herwigart27.editorx.io/ravensbeadgame 

Natuur

Erfgoed

Toekomst

Wiskunde

Verhalen

bottom of page