top of page

met de "Z" van :

ZUURSTOF

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8. Het is een niet-metaal dat tot de zuurstofgroep in het periodiek systeem behoort. Zuurstof komt als enkelvoudige stof vooral als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voor. In samengestelde vorm is het eveneens een wijdverspreid element omdat alle water van de oceanen en alle silicaten waar de aardkorst uit bestaat zuurstof bevatten. Gemeten naar massa is zuurstof veruit het meest voorkomende element in het menselijk lichaam: dat bestaat voor ongeveer 65% uit zuurstof (voornamelijk als bouwsteen van water).

Als gas is zuurstof kleurloos, geurloos en smaakloos. Als vloeistof is het lichtblauw.

Tom Bogaert
Berenhuis Art27 vzw

Tom Bogaert

Zuurstof & kunst

Met zuurstof kan je alle kanten uit, zolang je maar blijft ademen. Een boeiend maar niet vanzelfsprekend thema om vorm te geven in de kunst.

Enkele kunstenaars gingen aan de slag met de opgedane kennis, impressies en suggesties.

bottom of page