top of page

De subtiele kunst van

ontdekkend ontmoeten 

met dank aan de K van kabouter

Ontmoeten

ontmoeten ww. ‘tegenkomen, treffen’
Mnl. entmuten, untmuten ‘tegenkomen’ [1240; Bern.], westelijk meestal ontmoeten in een forest darsi ontmoeten enen coleman disi groten ‘een bos, alwaar ze een kolenbrander ontmoetten, die ze groetten’ [1260-80; VMNW].
Afleiding met het voorvoegsel → ont-, dat hier het begin van een handeling benadrukt, van mnl. moeten ‘ontmoeten, tegenkomen’, zoals in Hoe die bruut nu moet den brudegom ‘hoe de bruid nu de bruidegom ontmoet’ [ca. 1350; MNW]. Dit was vooral een (noord)oostelijk woord; in het westelijk Middelnederlands luidde het meestal ghemoeten, zoals in Daer ghemoeti an de vaert. Jnglen vele met haren scaren ‘toen ontmoette hij onderweg vele engelenscharen’ [1285; VMNW]. Beide werkwoorden zijn verouderd, maar zie nog → tegemoet.
Mnd. entmoten. Zonder voorvoegsel: os. mōtian (mnd. moten); ofri. mēta (nfri. moetsje); oe. mētan (ne. meet); on. mœta (nzw. möta); alle ‘ontmoeten’, < pgm. *mōtjan-. Daarnaast got. gamōtjan ‘id.’. Hierbij horen ook de zelfstandige naamwoorden: mnl. moet; os. mōt; ohd. muoz; on. mót; alle ‘ontmoeting’ (nzw. emot (vz.) ‘tegen’: mot (vz.) ‘tegen, naar’).
Misschien verwant met: Armeens matčim ‘naderen’; Hittitisch mazzi ‘hij nadert’; < pie. *meh2/3d- (voor het Germaans), *mHd- (IEW 746). Verwantschap met → moeten is onwrsch., evenals met → meten < pie. *med-.

 

1) Aanboren  2) Aangaan  3) Aantreden  4) Aantreffen  5) Bejegenen

6) Betreffen  7) Gemoeten  8) Kennismaken  9) Moeten  10) Ondervinden

11) Rencontreren  12) Samenkomen  13) Samentreffen

14) Tegenkomen  15) Trapperen  16) Treffen  17) Vinden

About My Course

Ten tijde van de Coronacrisis hebben / hadden mensen een bijzonder behoefte om elkaar op te zoeken in de natuur. En waar mensen samenkomen, ontstaat creativiteit en ontdekking ...

Een eerste kabouterhuis (dat werd vernield door vandalen) werd weer opgebouwd en kreeg een buurhuis - ook kabouters zoeken elkaar blijkbaar op.

De creativiteit raakte op drift, ontmoeting linkt met ontdekking en er verschenen nog andere - meer artistieke* - creaties langs een wandelroute door

de vallei van de Mangelbeek:

een vertel-troon, een pianobrug, tranen van ontroering in een boom ...

* vele artiesten / creatievelingen wensen anoniem te blijven - de ingrepen werden bewonderd, gefotografeerd, bejubeld, becommentarieerd, ... maar namen het niet zo nauw met de regels en procedure van aanvraag. Namen bekend bij de redactie?

Kabouterhuis Mangelbeekvallei_1
Kabouterhuis Mangelbeekvallei_2
Kabouterhuis 2
Kabouterhuis 2 Mangelbeekvallei
Troon Mangelbeekvalleig
Pianobrug 1_Mangelbeekvallei
Pianobrug 2_Mangelbeekvallei
bottom of page