top of page

Beary Tales in de praktijk activiteitenvoorbeelden

Meer weten
of meedoen?

Wil je graag meewerken aan de Beary Tales of wil je de Beren uitnodigen in je school? Laat het ons weten.

 

Download de syllabus  van
Het Berenhuis

Samen met de studenten / leerkrachtenopleiding PXL werken we aan een update van de syllabus. Intussen kan je de voorgaande syllabus nog inkijken.

 

BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (04)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (01)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (05)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (02)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (06)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (07)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (10)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (11)
BearyTales_Ouder-kind Letterfeest (14)

met de steun van

Berenhuis_2017_Berkenbos2

Berenhuis_2017_Berkenbos2

leeuw en kroon en luster

leeuw en kroon en luster

Art27_7_Years_Bears - 55

Art27_7_Years_Bears - 55

Berenhuis_8bis

Berenhuis_8bis

Berenhuis_2

Berenhuis_2

Berenhuis_1

Berenhuis_1

Berenhuis_5

Berenhuis_5

Art27_7_Years_Bears - 45

Art27_7_Years_Bears - 45

Basiseducatie in Berenhuis

Basiseducatie in Berenhuis

verjaardag in Berenhuis

verjaardag in Berenhuis

Beary Tales,

een acroniem met betekenis:

B van Behavioral :

gedrag stimuleren door stimulerend gedrag.

E van Empathic :

empathie, vermogen om je in te leven

en ernaar te handelen.

A van Ambitious action :

Zijn onze doelstellingen tegelijk

ambitieus en realiseerbaar?

R van Relevant & Realistic :

geschikt & passend

voor lerenden en begeleiders.

Y van Young :

aantrekkelijk, fris, buiten het gebruikelijke

kader, … positief divergent.

T van Time-related Tools & Targets:

aangepast & rekening houden met

de actualiteit en de beschikbare tijd.

A van Art :

kunst(educatie) is een effectief medium

en kan aangewend worden als hefboom.

L van Language :

iedereen meertalig.

E van Education : 

koppeling kunst- en taaleducatie is betekenisvol voor individu, groep en samenleving.

S van Sustainable :

duurzaam, niet vluchtig, altijd perspectief (systemisch denken).

 

Behavioral, Empathic, Ambitous (in action), Relevant & Realistic, Young, Time-related Tools & Targets in Art & Language Education for Sustainable results.

Beary Tales :

een creatieve aanpak vanuit welzijnsperspectief.

Beary Tales – een vrolijke en consistente aanpak om doelstellingen te formuleren, na te streven en het beste in lerenden te zien en te helpen ontwikkelen, te stimuleren en te bewaken, vanuit een evenwichtig divergent creatief denken.

 

De term “Beary Tales” verwijst uiteraard naar “Fairy Tales”: sprookjes, vertelde overleveringen die de wereld benaderen vanuit een ongekunsteld, maar universeel volks perspectief van magie, fantasie en geloof in een andere / betere wereld.

De term “Beary Tales”’ verwijst ook naar de verhalen van Beer en Teddy van Het Berenhuis, waarin Beer altijd de wijze beer met levenservaring is, terwijl Teddy de wereld bekijkt vanuit een ietwat naïef, onschuldig maar vaak origineel perspectief.

bottom of page