top of page

"Beary Tales” vertrekt van de capaciteiten en leerbehoeften van leerlingen en hun begeleiders. Samen kunnen we onszelf en anderen optillen, als de leerdoelen en methoden maar sterk genoeg aansluiten / geënt zijn op de leerbehoeften en capaciteiten van de lerenden.

Met andere woorden:

leerkrachten ontdekken de leerbehoeften van de leerlingen en matchen die met leerinhouden, -methodieken en maatschappelijk relevante ervaringen.

De methodiek van Het Berenhuis helpt leerkrachten om de gebruikelijke paden te verlaten, leerbehoeften te ontdekken en samen met de leerlingen te zoeken naar de meest gepaste en haalbare invulling op korte en lange termijn.

Met de R van Relevant & Realistic :

Geschikt en gepast

Voorbeeld uit Het Berenhuis.

 

In Het Berenhuis zijn op een aantal plaatsen plakletters in het Nederlands, Frans, Engels en Turks aangebracht. Ze verwijzen naar woorden die te maken hebben met kunst: schilder, verf, tentoonstelling, publiek…’

Een groep arriveert in Het Berenhuis. Abdullah (fictieve naam) laat meteen merken dat hij niet geïnteresseerd is. Hij geeft aan dat hij het maar niets vindt en dat hij geen zin heeft om mee te doen. De groep zucht: ‘Zo is hij nu altijd. Hij verpest het altijd voor ons.’

De begeleider vraagt aan Abdullah of hij Turks kan spreken. Ja, dat kan hij, maar wat zou dat? De begeleider fluistert in zijn oor dat er heel wat Nederlandse en Turkse woorden in het huis staan, maar dat ze niet zeker is dat de woorden juist vertaald zijn in het Turks. Zou hij dat alsjeblieft even willen bekijken en laten weten als hij fouten vindt?

Het groepsbezoek begint. Abdullah loopt vrij rond in het huis en komt af en toe tegen de begeleider zeggen dat hij tot nu toe geen fouten heeft gevonden. Zijn enthousiasme wordt telkens groter. De klas is tot rust gebracht en kan genieten van het bezoek zonder geconfronteerd te worden met het storende gedrag van hun klasgenoot. Tijdens het slotmoment geeft Abdullah de begeleider een pluim omdat er geen fouten te vinden zijn. De begeleider klapt voor Abdullah en de groep volgt. ‘Mogen we Abdullah nu vertellen wat wij allemaal meegemaakt hebben?’, vraagt de groep. Abdullah is oprecht geïnteresseerd in hun verhalen.

 
bottom of page