top of page

 “Beary Tales” staat voor actiegerichtheid : ambitieuze en aanvaardbare doelen stellen en bereiken op korte en (middel)lange termijn.

Met andere woorden:

leerkrachten zijn best ambitieus in hun te behalen resultaten met de kinderen : samen aan de slag werkt versterkend. De methodiek van Het Berenhuis helpt haalbare ambities stellen en deze samen verwezenlijken (actiegericht plannen).

Met de A van Ambitious action :

Ambitious in action

Voorbeeld uit Het Berenhuis.

 

Het Berenhuis organiseert jaarlijks een VoorleesCollege. Kinderen worden uitgenodigd om 4 woensdagnamiddagen ludieke sessies te volgen rond voorlezen (drama, expressie, publiek boeien, duidelijk spreken, voorlezen in andere talen, zelfzeker zijn…). We nodigen een leerkracht uit om reclame te maken in haar klas. 10 kinderen (voornamelijk uit kansarme en meertalige gezinnen) volgen de buitenschoolse sessies.

De Nederlandse talenkennis is beperkt, de ouders zijn weinig gemotiveerd. Samen met de kinderen gaan we tijdens de eerste sessie zoeken naar het waarom van hun aanwezigheid. Wat willen we samen bereiken? De meeste kinderen geven aan dat ze zich vervelen op woensdagnamiddag. We bepalen samen de eerste doelstelling: we gaan er leuke woensdagnamiddagen van maken. De doelstellingen worden telkens verbreed, tot de kinderen (geprikkeld door de begeleider) beslissen dat ze willen voorlezen voor een groot publiek. Na de vier sessies wordt een diploma- uitreiking georganiseerd, waarop –naast de burgemeester die de diploma’s overhandigt- ook de ouders, leerkrachten en de lokale media worden uitgenodigd. De deelnemers geven aan dat ze graag nog eens willen voorlezen. De leerkracht organiseert regelmatig voorleesactiviteiten en vertelt dat de ‘cursisten’ enorm gemotiveerd zijn. Het Berenhuis nodigt de groep regelmatig uit om voor te lezen bij eigen publiekelijke activiteiten en activiteiten van partnerorganisaties.

 
bottom of page