top of page

Beary Tales Toolbox

In deze Toolbox vind je leermiddelen die je helpen om zelf aan de slag te gaan met de Beary Tales of om alvast een eerste indruk te krijgen.

Het boek "Ik zag twee beren | J'ai vu deux ours | Iki ayi görmüstüm

Syllabus Berenhuis

Beresterk woordenboekje

Taalspel "Het Letterbuffet"

bottom of page