top of page

Beary Tales,

een methodiek van Het Berenhuis.

Doelgroep : kinderen

Kinderen vormen de meest omvangrijke en belangrijkste doelgroep van Het Berenhuis/Beary Tales. Bovendien zijn kinderen onze adviseurs. Hun reacties tijdens en na het aanbod bieden steeds weer verrassende feedback, waarmee de begeleiders verder aan de slag kunnen, als aanvulling, zijspoor of bevestiging van de werking. Het Berenhuis is vertrokken vanuit hun ervaringen en verhalen en onze werking past zich steeds weer aan aan wat zij -op hun eigen wijze- suggereren. Zo blijven we voortdurend inspelen op de snel veranderende leefwereld van kinderen.

Voorbeelden van "taal beleven" en van elkaar leren

Samen beleven

Een bezoek aan of van de beren is telkens weer een avontuur dat inspeelt op de leefwereld van de kinderen. Door het samen beleven en genieten, tilt de groep het individu op en omgekeerd. In Het Berenhuis mag elk kind voor even koning of koningin zijn en zijn/haar wens voor een betere wereld uitspreken. Op het eind is de hele klas een koninklijke familie, die -samen met koning leeuw- uitblinkt in dromen en engagement. In De Berentuin worden de kinderen uitgedaagd om een niet zo voor de hand liggende proef uit te voeren, die enkel slaagt als elk kind zijn verantwoordelijkheid opneemt. Tijdens de taalbaden ‘Spelen met Taal’ duiken we samen in de bonte wereld en ontdekken dat alles taal is. Door het samen beleven worden op een spontane manier sociale vaardigheden aangeleerd in een veilige en speelse omgeving.

Samen doen

Laten we samen een stukje van de gebarentaal leren. Of ontdekken in hoeveel talen we tot tien kunnen tellen. Of onze schoenen uittrekken en muisstil de slaapkamer binnen sluipen. Of diep nadenken over hoe we die hongerige muis aan die lekkere kaas kunnen helpen… Samen doen is zoveel meer dan alleen doen. Het verrijkt je actie en je denken. Meer doeners zorgen voor meer ideeën.

Samen leren van elkaar

Nee, de gids van Het Berenhuis weet het antwoord vaak ook niet. Het antwoord zit in de groep. Als kinderen elkaar antwoorden of tips aanreiken, worden die zoveel beter opgepikt dan wanneer grote mensen dat doen. Kan je mij vertellen hoe je goede morgen in het Arabisch zegt? Wil je me een Frans slaapliedje leren? In ruil leer ik je een grap in het Nederlands vertellen. Zo wordt elk bezoek een laboratorium van wederzijds leren en versterken we elkaar.

bottom of page