top of page

Beary Tales,

een methodiek van Het Berenhuis.

Doelgroep : leerkrachten en begeleiders

Het Berenhuis ondersteunt leerkrachten/begeleiders in hun zoektocht naar omgaan met diversiteit, oefenkansen Nederlands en meertaligheid. Uitgangspunt is het welbevinden van de leerkracht/begeleider dat uitstraalt op elk individueel kind en de groep in het algemeen. Door de methode Beary Tales te systematiseren en te kaderen in het creatief denken, kunnen we de aanpak van Het Berenhuis als overdraagbare methode aanbieden. Creatief denken zet mensen er immers toe aan om zo ruim mogelijk te gaan in het bedenken van alternatieven, om nieuwsgierig te zijn naar het andere zonder oordeel, om nieuwe verbindingen te zoeken die meerwaarde bieden. Door permanente monitoring en bevraging spelen we kort op de bal om bij te sturen waar nodig.

Voorbeelden van "taal beleven" en van elkaar leren

Samen beleven

Tijdens inspiratiebezoeken aan onze werking krijgen leerkrachten/begeleiders even de kans om de tijd stil te zetten en zich onder te dompelen in het avontuur van de beren. Door samen het gebruikelijke denkkader te verlaten, verleg je grenzen en word je geprikkeld om ook later, terug in de klas of de werking, een nieuwe beleving te creëren. Wanneer leerkrachten met hun leerlingen Het Berenhuis bezoeken schept de gezamenlijke beleving een kans om leerlingen in ander kader te zien genieten en te horen denken.

Samen doen

Na een bezoek aan onze werking, met leerlingen of in teamverband, zijn leerkrachten/begeleiders  uitgedaagd om acties te ondernemen die in een positieve sfeer bijdragen tot talentontwikkeling en taalbevordering. Tijdens de Letterfeesten in kleuterscholen organiseren we samen met leerkrachten een Letterfeest, dat methodieken aanreikt om vrolijk aan de slag te gaan met letters. De Berenkasten aan de schoolpoorten worden door leerkrachten verwend met lees- en taalactiviteiten.

Samen leren van elkaar

Leerkrachten en begeleiders zijn -naast de leerlingen- de belangrijkste inspiratoren van de beren. Zij staan immers dagelijks met hun beide voeten in de praktijk. Anderzijds leveren de beren een verfrissende kijk op methodieken die bijdragen tot welbevinden, talentontplooiing en taalactivering. Samen leren is elkaar wederzijds optillen in een sfeer van respect, gezonde nieuwsgierigheid en verwondering.

bottom of page