top of page

Beary Tales,

een methodiek van Het Berenhuis.

Doelgroep : ouders & kind

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding, taalontwikkeling en oefenkansen Nederlands. Voor Het Berenhuis/ Beary Tales is het dan ook evident om ouders te bereiken in de dagelijkse werking.  We betrekken ouders in de aanpak van oefenkansen Nederlands, telkens vertrekkend vanuit methodieken die aansluiting vinden met de dagelijkse routine en de specifieke vragen van ouders.

Dit gebeurt concreet via informele contacten in Het Berenhuis of tijdens activiteiten van externe partners. Het Berenhuis participeert bovendien in diverse overlegorganen waar op meer formele wijze wordt gedacht over ouderbetrokkenheid.

Voorbeelden van "taal beleven" en van elkaar leren

Samen beleven

Tijdens het Letterfeest beleven kleuters en hun ouders samen taal. Kinderen leren talige rijmpjes aan de hand van letters, kleuren en voorwerpen. Ouders zijn getuigen van het snelle leerproces en hoe dat het welbevinden van hun kinderen bevordert. Samen lezen in het drietalige boek ‘Ik zag twee beren’ verrijkt niet alleen de woordenschat en draagt bij tot een beter taalbegrip, maar is ook een intieme beleving die de relatie ouder-kind bevordert.

LB2_aug.jpg

Samen doen

Tijdens Het Letterbuffet gaan ouders samen aan de slag met bekende en onbekende ingrediënten en maken lekkers voor hun kinderen en zichzelf. Samen koken is samen spreken en van elkaar leren. In Het Berenhuis krijgen ouders tips om talig aan de slag te gaan met hun kinderen. Alles is taal. Taal is spelen en spelen is taal. De wasmand, de keukenkast, een tijdschrift met foto’s, het straatbeeld, de winkel… onze wereld zit boordevol taalkansen om samen aan de slag te gaan.

Samen leren van elkaar

Tijdens Het Letterbuffet spelen ouder een letterspel met ingrediënten, gelinkt aan de letters van het alfabet. Zo’n buffet maken vraagt afspraken, overleg, uitwisseling en biedt dus enorme leerkansen. Tijdens de slotfeesten van het taalbad ‘Spelen met Taal’ tonen kinderen aan hun ouders wat ze geleerd hebben. Ouders pikken Nederlandse woorden op en krijgen de kans om op hun beurt kinderen iets mee te geven van de thuistaal. Ouders en kinderen die leren van elkaar krijgen een betere band, gebaseerd op onderling respect en vertrouwen.

bottom of page